Walka o indeks – popularne kierunki studiów z ostatnich lat

Wybór właściwego kierunku studiów to dylemat, przed którym rok w rok staje tysiące młodych ludzi. Niejednokrotnie wybór ten determinuje rozwój przyszłej kariery. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, które kierunki są najbardziej oblegane.

Najbardziej oblegane kierunki studiów

Wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów niezmiennie na podium znajduje się informatyka. Zainteresowani komputerami coraz częściej wybierają także kierunki o podobnym charakterze, które posiadają bardzo duży potencjał przyszłościowy. Są to rzecz jasna automatyka i robotyka, które nie są wszak kierunkami pionierskimi, jednak dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci starają się przede wszystkim o indeks na kierunkach zarządzanie i psychologia. Kolejno w zestawieniach uplasowały się prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (np. rachunkowość i finanse), budownictwo bądź wszelkie filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z obszaru matematyki, a także orientalistyki (japonistyka i sinologia). Ciężko dostać się też na wydziały związane z realizacją filmową, kreowaniem wizerunku czy wzornictwem. Należy zaakcentować, że wysoka liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści ubiegają się wszak o przyjęcie nawet na parę kierunków jednocześnie.

Jak słusznie wybrać studia?

Stojąc przed wyborem kierunku warto rozważyć własne pasje, ale także przyszły popyt na rynku pracy. Warto aczkolwiek pamiętać, że konkretny kierunek nie musi determinować przyszłej kariery. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą swobodnie uzupełniać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one organizowane na praktycznie wszystkich uczelniach wyższych i zwykle nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, by do nich przystąpić. Wystarczy posiadać tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

Maturzysto, zapamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można także dodatkowo rozwijać swoje umiejętności przykładowo poprzez pracę w organizacjach uczelnianych czy wolontariatach. Trzeba spożytkować te pięć lat jak najlepiej.