Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Dowiedz się wszystkiego o automatycznej windykacji.

Może być sporo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Wierzyciel starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten prawie każdemu negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego wszczyna się w stosunku do dłużnika rozmaite czynności zgodne z aktualnymi przepisami. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności będzie nieskuteczna, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła podobną ilość faktur oraz paragonów, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w ustalonym terminie niewątpliwie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem wpłat pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość spłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może ustawić własne scenariusze działań podejmowanych względem nie płacących klientów, określając między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wypunktowane powyżej działania będą nieefektywne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie wpływających przelewów, a po kilku miesiącach przynosi również ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]