Restrukturyzacja, czyli jak uniknąć upadłości firmy?

Kiedy przedsiębiorstwo przechodzi głęboki kryzys, wierzytelności w stosunku do wspólników zwiększają się z miesiąca na miesiąc i rozpoczęcie procedury upadłości wydaje się najodpowiedniejszym rozwiązaniem, prawdopodobnie nadszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek bankrutującym firmom

Restrukturyzację można określić jako transformację przedsiębiorstwa mającą na celu uniknięcie jego upadłości i w efekcie podniesienie jego wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są zdecydowanie w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm i dają im mnóstwo narzędzi do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Także postępowania kończą się szybciej niż przed wejściem w życie obecnej ustawy i są odformalizowane. Restrukturyzacja przynosi wiele pozytywnych rezultatów: zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, pomagają zatrzymać egzekucje komornicze, wstrzymać wykonanie nieprzychylnych ugód, a zwłaszcza uchować spółkę przed bankructwem.

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczony wyżej akt prawny określa cztery sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to zadłużona spółka przy współudziale z nadzorcą układu, którego zresztą sama wskazuje, samodzielnie przeprowadza negocjacje z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Rolą sędziego jest tutaj wyłącznie uznanie układu zgodnie z wolą wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po przygotowaniu i zaakceptowaniu spisu wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, jednak w domyśle ma prowadzić do rychłego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie toczy się przeważnie do 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, które wybierają zwykle właściciele firm na skraju niewypłacalności. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania tego rodzaju postępowania jest często dłuższy aniżeli rok, bowiem w kwestiach dotyczących wierzytelności spornych, to sąd postanawia o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a przy tym gwarantuje bardzo szeroką ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak wiąże się to z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto podkreślić, iż funkcjonują ograniczenia, które warunkują, który typ restrukturyzacji można przeprowadzić w konkretnej sytuacji. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zastosować jedynie wówczas, gdy kwota zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku niezbędne jest rozpoczęcie postępowania układowego bądź sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są złożone, toteż jeżeli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale nie jesteś pewien, jaki model będzie najlepszy dla Twojego przedsiębiorstwa, obligatoryjnie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.