Badania operatorów – w jakich zawodach się je wykonuje?

Więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko Biała - zajrzyj tu.

Do pracy w różnego rodzaju profesjach niezbędne są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je posiada, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu wpływa rodzaj zawodu, w jakim zamierza działać badany. Odmienne badania wykonywane są wobec prawników, inne natomiast dla operatorów suwnic lub wózków widłowych. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania są zlecane dużo częściej. Dobrze więc napisać parę zdań o tym, jak one przebiegają, jakie przepisy określają ich charakter i jakie predyspozycje okazują się w ich czasie testowane.

Badania operatorów – o czym należy pamiętać?

Częstość przeprowadzania oraz specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych i innych pojazdów stosowanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być wykonywane co trzy albo cztery lata, oprócz kandydatów po 50 roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co 2 lata. Powinniśmy przy tym nie zapominać, iż wygląd badań może zostać zmieniony, jeśli wykonujący je psycholog uzna, że konieczne są dodatkowe badania albo poszczególne części okażą się w danym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle postać papierowego testu, a także test sprawdzający możliwości intelektualne. Później przeprowadzane są badania na refleks, opierające się najczęściej na wciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania zdolności percepcji odległości oraz wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]