Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

Więcej informacji o badaniach psychotechnicznych Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one wymagane w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Można stwierdzić więc, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, ponieważ badane zdolności słabną wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców zazwyczaj wykonuje się co pięć lat, ale jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, muszą wykonywać badania każdego roku.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]