Badania wysokościowe i ich rola w określaniu przydatności do pracy

Więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie poznawaniem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy ocenianiu zdolności do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne wykonywane są między innymi w przypadku osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe w zasadzie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawą są testy inteligencji, temperamentalne, osobowościowe. Ich ważnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić na przykład szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak wirometr, aparat krzyżowy oraz stereometr. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Omijanie pewnych informacji mija się z celem.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno umiejętności, jak i wiedzę do wykonywania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o konieczności ich używania zdecydował okulista.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]