Czemu warto uczestniczyć w warsztatach z ochrony danych osobowych?

Pierwszym prawnym dokumentem w naszym kraju, jaki dotykał kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka zaczęła obowiązywać w 1997. Również obecnie definiuje ona ten termin i mówi, jak należy z nich korzystać. W myśl dokumentu dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają rozpoznanie danego człowieka bez złożonych wysiłków. Do danych osobowych zakwalifikować możemy zatem miejsce zamieszkania, datę urodzenia czy nazwisko i imiona, ale również te określane jako dane wrażliwe – między innymi wiadomości o stanie zdrowia, religii oraz możliwych wyrokach. O ich ochronę należy zatroszczyć się tym bardziej, że dzięki internetowi ich pozyskanie i przetwarzanie jest banalnie proste.

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają każdego typu przedsiębiorstwa. Jedne obracają wyłącznie danymi ich współpracowników, pozostałe natomiast uzyskują dostęp również do danych klientów. We obu przypadkach specjaliści, którzy się z nimi stykają powinni ukończyć odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, dzięki któremu nauczą się, w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo. Jest to naprawdę ważne, ponieważ po stwierdzeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo zasądzić poważne kary – nie tylko pieniężne, ale w skrajnych sytuacjach także pozbawienia wolności.

Kurs z ochrony danych osobowych – jak wygląda

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich pracowników administrujących tego typu danymi – są to między innymi pracownicy składnic akt, do spraw rekrutacji lub HR. W jego cenę wliczone są także materiały dydaktyczne, dzięki którym uczestnicy łatwiej przysposobią wiedzę. Po ukończeniu kursu, w czasie którego dowiedzą się, jak zapewnić ochronę danych, uczestnicy dostają odpowiednie certyfikaty. Kursy z ochrony danych osobowych nie pochłaniają wiele czasu – zazwyczaj kończą się tego samego dnia.