Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Zajrzyj na https://tinyurl.com/yedl4czo, aby odnaleźć informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Na skuter otwarcia się Polski na rynki z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze wykonują tysiące zwykłych i specjalistycznych przekładów na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż online bez trudu można znaleźć darmowe platformy oferujące translację, nadal nie dorównają one wykwalifikowanym tłumaczom, bo skorzystanie z ich oferty jest nieraz wymagane, przykładowo jeżeli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak z grubsza oszacować koszt tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Język, termin realizacji, poziom trudności przekładu – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Na to ile finalnie zapłacimy za tłumaczenie tekstu wpływ mają przytoczone poniżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest praktycznie o kilkanaście procent tańsze aniżeli przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, holenderski) czy romańskich (włoski, hiszpański) będzie na pewno tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie tematy. Translacja kontraktów handlowych, prac akademickich czy referatów medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej specjalizacji, ale również należytą wiedzę, aby trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu groźnych w skutkach błędów.
4. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “na już” musimy szykować się na większy wydatek.

Tłumaczenie zwykłe a uwierzytelnione

Trzeba zaakcentować, iż tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak prawo jazdy czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, oryginału bądź odpisu. Tłumacze przysięgli z reguły określają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, natomiast w razie nieodzowności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]