Jakie umiejętności weryfikują badania psychotechniczne kierowców

Na www.bielskobadania.pl zamówisz badania psychologiczne Bielsko Biała

Badania psychologiczne kierowców pozwalają ustalić czy kandydaci mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Jak przebiegają badania i co dokładnie weryfikują? Jakie przyrządy są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – niezbędne do zdobycia uprawnień

Badaniom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Do największej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C. Do badań podchodzą także kierowcy, którzy przekroczyli ilość dozwolonych punktów karnych i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się też kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – w jaki sposób przebiegają?

Badanie kierowców składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności osoby badane podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, dokładność działania oraz cechy osobowości czy umiejętność pracy w sytuacji stresowej. Kandydaci na kierowców muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Kolejnym etapem badań psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie widzenie o zmierzchu, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Do testów wykorzystuje się m.in. kabinę ciemniową, stereometr oraz równoważnię. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i obserwowaniu, jak osoba badana radzi sobie ze wskazaniem figur po olśnieniu światłem.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]