Prywatny detektyw – zawodowiec z państwową licencją

Usługi detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo przydatne również dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim faktycznie nie jest w stanie pracować lub czy informacje podane przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje powinien posiadać prywatny detektyw i w rozwiązaniu których problemów może być pomocny.

Detektyw – niezbędna jest licencja

Nie każdy może pracować jako detektyw. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba dysponować stosowną licencją, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do testu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, co najmniej średniego wykształcenia oraz obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Wymogiem jest również bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywa?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się m.in. jeśli mamy podejrzenie, iż nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam też ustalić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co bywa bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.