Psychologiczne badania operatorów maszyn – po co się je wykonuje?

Chcesz poznać więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko Biała? Skieruj się na www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się ze żmudną i niezwykle dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że takie badania znajdują także zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do pracy osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jakich testów należy się spodziewać?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują dokładny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne i osobowościowe, testy aparaturowe i testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Znaczenie ma dokładność oraz szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób zamierzających pracować jako operator maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie potrafiła w dość szybki sposób odpowiadać na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają także zdolność do widzenia steroskopowego, koncentracji uwagi oraz oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu. Wszystko to ma w przypadku operatorów maszyn budowlanych bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać tylko psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest odbycie studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]