Sesja AC/DC – przebieg i korzyści z jej przeprowadzenia

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o rozwoju pracowników, znajdziesz na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/

Coraz więcej pracodawców rozumie, że rozwój pracowników znacząco ma wkład w sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowany personel posiadający duży wachlarz umiejętności miękkich to wszak ważny filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – ujawnij skryty potencjał swojego zespołu

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich osobistych predyspozycji i kompetencji może pomóc pracodawcy w kompletowaniu zespołu, który będzie przygotowany na trudne wyzwania. Za pomocą sesji AC/DC zrealizowanej przez profesjonalnego coacha można ujawnić, kto z zatrudnionych posiada umiejętności kierownicze i będzie odpowiednim liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane na przeróżne sposoby – np. w postaci sesji grupowych bądź indywidualnych. W czasie spotkań stosowane są uznane techniki szkoleń, np. zadania grupowe, studium przypadku (case studies), wywiady bądź symulacje. Przy ich użyciu można odkryć skryte możliwości kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z załogą w postaci coachingu.

Poszczególne etapy audytu AC/DC

Prawidłowo opracowany audyt jest rozdzielona na parę etapów. Na wstępie wychodzi się od analizy kompetencji niezbędnych na konkretnym stanowisku. Później audytor dobiera narzędzia, które zostaną zastosowane podczas sesji. Trzecim etapem jest zasygnalizowanie intencji sesji i tego, co planuje się za jej sprawą osiągnąć. Równie istotne jest też miejsce, w którym zostaną przeprowadzone audyty zatrudnionych – musi one zapewniać komfort, który wesprze realizację celów sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych doradców, którzy są psychologami. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje drobiazgowy, spersonalizowany protokół, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony i przekazane są rekomendacje, jak powinien przebiegać kolejny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]