Badania wysokościowe – sprawdź czy możesz pracować na wysokości?

Więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko.

Pracą na wysokościach nazywamy pracę wykonywaną na wysokości przekraczającej 3 metry ponad gruntem czy podłogą. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych branż. Jak przebiegają te badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami BHP powinna odbywać się z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być niebezpieczna. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, cierpiące na kłopoty z równowagą czy wykazujące problemy ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompletna diagnostyka z zakresu okulistyki, laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą) i neurologii. Badania wykonuje się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu specjalnej aparatury. W toku badań można również wykryć schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości, poddanie się im ma więc szczególne znaczenie. Nie trzeba obawiać się, że niezbędne będzie poświęcenie na te badania dużo czasu, ponieważ jest możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – termin ważności?

Badania wysokościowe należy zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, że podczas pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły 50 lat, muszą natomiast wykonywać je co roku.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]