Kancelaria radców prawnych – odszkodowania za błędy lekarskie

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest wyjątkowo rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za zagubiony bagaż czy nieudane wakacje, za szkodę wynikłą z czynów niedozwolonych, takich jak pobicie i błędy medyczne lub odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Przykłady tego typu spraw można bez problemu mnożyć, ale istotne jest to, że zawsze w przypadku powstania szkody jesteśmy gotowi do zapewnienia pomocy prawnej.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne i błędy lekarskie

Codziennie podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w przypadkach różnego rodzaju. Posiadamy doświadczenie w odszkodowaniach będących następstwem wypadków zarówno komunikacyjnych, jak i innych, jak np. upadek na uszkodzonej nawierzchni. Nierzadko podejmujemy także sprawy wynikłe ze szkody zaistniałe w trakcie wyjazdów wakacyjnych, związanych m.in. z rozbieżnościami w wykupionej ofercie a rzeczywistymi warunkami panującymi w hotelu czy kiedy bezprawnie nie wpuszczono nas do samolotu. Zgłaszają się do nas także osoby poszkodowane w związku z błędami medycznymi, takimi jak leczenie przez dentystę wbrew zasadom sztuki lekarskiej, powikłania przy porodzie lub operacji czy przepisanie nieodpowiednich leków.

Rola kancelarii prawnej w sprawach o odszkodowanie

Podczas prowadzenia postępowań odszkodowawczych mierzymy się z bolesnymi doświadczeniami naszych Klientów, jak kalectwo spowodowane przez niekompetentnego lekarza, wypadek samochodowy, w skutek którego zginęła bliska im osoba czy pobicie. Zawsze wiąże się to również z długotrwałą traumą, z jaką przychodzą do nas osoby poszkodowane. Naszą rolą w takim przypadku jest ocena stanu faktycznego, a następnie na jego podstawie oszacowanie jakiego odszkodowania może dociekać nasz Klient. Brak jest w tej kwestii sztywnych wytycznych, jednakże nasze doświadczenie umożliwia nam na podanie Klientom informacji, która ułatwia im decyzję co do dalszego toku sprawy.